Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Τρία Ποτάμια Ασπροποτάμου - Το Διοικητήριο

Ασπροπόταμος - Τρία Ποτάμια

Το κρανιώτικο ρέμα του Αχελώου στη σμίξη με το χαλικιώτικο ρέμα

Το κρανιώτικο ρέμα από τη γέφυρα στα Τρία Ποτάμια


Το χαλικιώτικο ρέμα του Αχελώου στη σμίξη με το κρανιώτικο ρέμα

Το χαλικιώτικο ρέμα του Αχελώου