Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012

Τοπίο κοντά στον Ξηρόκαμπο Μεγάρχης

Φθινόπωρο στο Βασιλικό Δάσος

Κιόσκι στον Άγιο Βησσαρίωνα

Συγκλίνουσες