Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

We chatter and tremble

Άνοιξη στην Ευρυτανία

Η τεχνητή λίμνη Ευήνου

Μεταξύ Μεγάρχης και Πρίνου

Φύσ' αγέρι, φύσ' αγέρι

Πρόδρομος Τρικάλων

Μεταξύ Ξηροκάμπου και Καλονερίου