Κυριακή 6 Μαρτίου 2016

Καρδιτσιώτικο πανόραμα

Κορυφές των Βορείων Αγράφων: Καράβα και Τύμπανος

Κορυφές των Βορείων Αγράφων: Τέμπλα, Κουφόλογγος, Βουτσικάκι και Καζάρμα

Τοπίο στο Μαυρομμάτι