Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Στο δρόμο για τη νέα χρονιά

Περπατώντας στο δασικό δρόμο στην κορυφογραμμή του όρους Κέδρος της Νότιας Πίνδου με κατάληξη το ερημωμένο πυροφυλάκειο του Μπουρλόκου (μόλις διακρίνεται στη δασωμένη κορυφή στο βάθος δεξιά) και με φόντο το ορεινό συγκρότημα της Τριγγίας.

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

Η κορυφή Τσούκα στο Αυγό της Νότιας Πίνδου

Χαλίκι Ασπροποτάμου

Πράσινος Ασπροπόταμος

Μηλιά και Αχελώος

Τζούρτζια νεφοσκεπής

Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

We chatter and tremble

Άνοιξη στην Ευρυτανία

Η τεχνητή λίμνη Ευήνου

Μεταξύ Μεγάρχης και Πρίνου

Φύσ' αγέρι, φύσ' αγέρι

Πρόδρομος Τρικάλων