Τετάρτη 18 Ιουλίου 2007

Ορεινά τοπία των Τρικάλων - 1

Η κοιλάδα του Ασπροποτάμου στο ύψος του χωριού Μηλιά


H κορυφή Καραβούλα των Βορείων Αγράφων


Ο οικισμός Μπάλτες Αγίου Γεωργίου στον Κόζιακα


Η άγρια ομορφιά της Μαρόσας


Χειμωνιάτικο πρωινό στην κορυφή Μπουντούρα πάνω από το Περτούλι