Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Καστράκι και δύο μονές των Μετεώρων

Τρεις μονές των Μετεώρων

Μετέωρα - Μονή Αγίας Τριάδος

Μετέωρα - Μονή Βαρλαάμ

Μετέωρα - Καλαμπάκα, Διάβα και Τριγγία

Μετέωρα - Μονή Ρουσάνου, Κόζιακας και Τριγγία

Μετέωρα - Μονή Αγίας Τριάδος και Τριγγία