Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Η κοιλάδα του Αχελώου και το όρος Χατζή

Η κοιλάδα του Αχελώου και η γέφυρα της Τζούρτζιας

Ορεινά χωριά των Τρικάλων - 52. Παλαιοχώρι Γαρδικίου

Ροπωτό

Χιονισμένο Μπισερτσάου (2.096 μ)