Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009

Καλαμπάκα και Μετέωρα

Πανόραμα των Μετεώρων

'Αγιος Νικόλαος ΑναπαυσάςΗ Μονή Ρουσσάνου και η χιονισμένη Τριγγία

Ο καταρράχτης της Κρέμασης