Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012

Το γεφύρι του Ζιάκα

Το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό

Γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορη

Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Στις όχθες της Λίμνης Πηγών Αώου

Άνοιξη στην Αγία Παρασκευή Καλαμπάκας

Ο ύπνος τους μυρίζει πυρκαγιά

Φθινόπωρο στη Μικρή Πρέσπα