Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

Η κορυφή Τσούκα στο Αυγό της Νότιας Πίνδου

Χαλίκι Ασπροποτάμου

Πράσινος Ασπροπόταμος

Μηλιά και Αχελώος

Τζούρτζια νεφοσκεπής