Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Ασπροπόταμος και όρος Χατζή

Πολυθέα και Καπ Γκρας

Μηλιά Ασπροποτάμου και οι κορυφές Κουρούνα και Κακαρδίτσα

Ο δρόμος προς τις πηγές του Αχελώου, στη Ρόνα