Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Η κοιλάδα του Καμναϊτικου ρέματος

Από αριστερά προς δεξιά: Τσούκα, Πλουν, Κακαρδίτσα, Ξεροβούνι Δέση
Διακρίνονται τμήματα των χωριών Δροσοχώρι και Άγιος Νικόλαος (Καμνάι)