Κυριακή 13 Μαΐου 2012

Παλαιοχώρι και Τριγγία

Παλαιοχώρι Καλαμπάκας

Βοσκή σε ανοιξιάτικο λειβάδι

Η κοιλάδα του Χαλικιώτικου ρέματος και το Καπ Γκρας

Άνθρωποι και Μετέωρα