Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Ο Πορταϊκός στη γέφυρα του Ροπωτού

Ο Πορταϊκός ποταμός ανάντη της γέφυρας ΡοπωτούΟ Πορταϊκός ποταμός κατάντη της γέφυρας Ροπωτού


Η σιδερένια γέφυρα Ροπωτού, από την οποία έχουν ληφθεί οι δύο προηγούμενες φωτογραφίες.
 Η ροή του Πορταϊκού είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η κατεύθυνση του δρόμου 
είναι από το Ροπωτό προς την Εθνική Οδό Τρικάλων-Άρτας. Στο βάθος η νότια απόκρημνη
 απόληξη του όρους Κόζιακας.