Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Πανόραμα στο δρόμο για τη Δέση Τρικάλων

Η κοιλάδα του Καμνιαϊτικου, παραποτάμου του Αχελώου. Από αριστερά προς τα δεξιά οι κορυφές Τσούκα, Πλουν, Κακαρδίτσα (στο βάθος), Καπ Γκρας και Ξεροβούνι Δέση. Αριστερά της κοιλάδας διακρίνεται το χωριό Δροσοχώρι και δεξιά ο Άγιος Νικόλαος (Καμνιάϊ)