Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Στα σύνορα Μακεδονίας και Ηπείρου

Το ρέμα στη στενή κοιλάδα που συνδέει την Κρανιά των Γρεβενών με τη Μηλιά του Μετσόβου

Η οδός Γρεβενών-Μετσόβου μεταξύ Μηλιάς και Κρανιάς (με κατεύθυνση προς την Κρανιά)

Η οδός Γρεβενών-Μετσόβου μεταξύ Μηλιάς και Κρανιάς (με κατεύθυνση προς τη Μηλιά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: