Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Πορταϊκός ποταμός και γέφυρα Ροπωτού

Η γέφυρα και ο Κόζιακας

Η γέφυρα ερχόμενοι από το Ροπωτό

Ο Πορταϊκός κατάντη της γέφυρας

Ο Πορταϊκός ανάντη της γέφυρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: