Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Εισαγωγή στο φθινόπωρο

Ο Ίταμος

Από τη Φήκη προς τον Άγιο Βησσαρίωνα

Κοντά στον Άγιο Βησσαρίωνα

Από τον Άγιο Βησσαρίωνα στη Φιλύρα

Φιλύρα

Κατηφορίζοντας από το Ξυλοπάροικο προς το Γοργογύρι

Γοργογύρι

Το Γοργογύρι και οι κορυφές του Κόζιακα

Εξάλοφος

Από το Γοργογύρι στο Δίλοφο