Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Το Καπ Γκρας της Νότιας Πίνδου


Η φωτογραφία έχει ληφθεί από την κορυφή Τσούκα του Αυγού. διακρίνεται ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει τη Δέση με το Χαλίκι και τα υπόλοιπα χωριά του Ασπροποτάμου. Στο βάθος της χαράδρας κυλά ο Καμνιαϊτικος, παραπόταμος του Αχελώου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: