Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Χειμώνας στο Βουτσικάκι των Αγράφων

Με φόντο το Βουτσικάκι στο κέντρο και αριστερά τους Πέντε Πύργους

Αριστερά το Βουτσικάκι και στο κέντρο το Ντεληδήμι

Με φόντο την Καράβα